Všechno
v cloudu

Pomáhám s výběrem cloud providera, vývojářských nástrojů a s designem pipeline. Nabízím 7 let zkušeností s vývojem softwaru pro malé firmy i velké enterprise společnosti.

Moji zákazníci jsou ti, kteří umí naprogramovat business logiku, ale neumí ji provozovat, případně ji provozují neefektivně. Důvody se liší:

Moje role je Jack of all trades, umím od každého trochu, orientuji se v komplexním tématu technologií a nasměruji Vás správným směrem.

Nabízím
podporu

Ukázky
prací

Kubernetes cluster + deployment služeb v Google Cloud Platform

Založení Kubernetes clusteru pomocí Terraformu, jeden cluster per projekt / prostředí. Založení a správa zdockerované aplikace pomocí Terraformu a deployment do libovolného prostředí. (Terraform, GitlabCI, Google Container Service)

GitHub – infrastructure
GitHub – service

Slack integrace
výpis z AWS cloudu

Blueprint pro Slack integrace – základem je modul pro Lambda funkce a API gateway. Plně automatický build, test a deployment do prostředí definovaného pomocí větve v Git repozitáři. (CircleCI, Terraform, AWS Lambda, AWS API Gateway, NodeJS)

GitHub

Generátor map
pro dobrodružství s dětmi

Automatické serverless generování stránek pomocí šablon. Výsledná stránka hostovaná serverless. (Google Maps API, NodeJS, Nunjucks, AWS Lambda, AWS API Gateway, S3 website)

GitHub
Try it!

Živé vystoupení
na AWS Summit 2019 v Berlíně

Prezentace Slack integrace umožňující privilegovaný přístup do strojů bez povoleného SSH (typicky produkční systémy) v AWS i mimo něj. (Terraform, Jenkins, NodeJS, AWS Lambda, AWS API Gateway, DynamoDB, AWS IAM, AWS SSM, AWS Cloudwatch)

Youtube

Kontakt

david.kubec@vsechnovcloudu.cz
&& || +420731128030

GitHub | LinkedIN | Facebook

title